h

Video

LED qeydə alına bilən ağıllı lövhə (marker lövhəsi)

LED qeyd oluna bilən ağıllı lövhə (təbaşir lövhəsi)

LED qeyd oluna bilən ağıllı lövhə (təbaşir lövhəsi)

LED interaktiv sensor ekran

İnteraktiv Düz Panel

Hamısı bir yerdə ağ lövhə

İnteraktiv Terminal

İnteraktiv lövhə

Multimedia All-in-one PC